Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1937

 1. Nota omtrent de mogelijkheid van een zoute kwel uit zeer groote diepte in het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Verklarend onderzoek naar het voorkomen in diepere lagen van hoge zoutgehalten in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer op basis van bodemkundige waarnemingen.

  1937

 2. Waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal RWS Rapportendatabank

  1937

 3. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 29 : waarnemingen omtrent de snelheidsverdeeling in een verticaal RWS Rapportendatabank

  1937

 4. Het polderpeil, waarmee moet worden gerekend bij het ontwerpen van de kunstwerken RWS Rapportendatabank

  In verband met de aanleg van duurzame kunstwerken (gemalen en sluizen) wordt de bodeminklinking van de Noordoostpolder beschouwd op basis van bodemkundig onderzoek en ervaringen in de Wieringermeer.

  1937

 5. Nota betreffende de vegetatie der Makkumer-, Piamer-, en Workumerwaarden RWS Rapportendatabank

  Er wordt nagegaan op welke wijze een vegetatie op de waarden gelegen ten westen van Workum en Makkum bevorderd zou kunnen worden en of hiertoe een bedijking absoluut noodzakelijk moet worden geacht. Tot...

  1937

 6. De hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Noordoostelijken polder RWS Rapportendatabank

  Bepaling va de hoogste te keren standen van de sluizen bij De Voorst, Lemmer en Urk. Hiermee zijn de definitieve afmetingen voor het ontwerp, naast de bekende eisen van de scheepvaartbelangen en de laagste...

  1937

 7. Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas RWS Rapportendatabank

  1937

 8. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling van de studiedienst : informatierapport no. 4 RWS Rapportendatabank

  1937

 9. Beschrijving van de Provincie Overijssel behoorende bij de Waterstaatskaart RWS Rapportendatabank

  1937

 10. Literatuur over de Wieringermeer RWS Rapportendatabank

  1937