Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1937

 1. Nota omtrent de mogelijkheid van een zoute kwel uit zeer groote diepte in het IJsselmeer

  Verklarend onderzoek naar het voorkomen in diepere lagen van hoge zoutgehalten in het zuidoostelijk deel van het IJsselmeer op basis van bodemkundige waarnemingen.

  1937

 2. Het polderpeil, waarmee moet worden gerekend bij het ontwerpen van de kunstwerken

  In verband met de aanleg van duurzame kunstwerken (gemalen en sluizen) wordt de bodeminklinking van de Noordoostpolder beschouwd op basis van bodemkundig onderzoek en ervaringen in de Wieringermeer.

  1937

 3. De hoofdafmetingen van de toegangssluizen van de Noordoostelijken polder

  Bepaling va de hoogste te keren standen van de sluizen bij De Voorst, Lemmer en Urk. Hiermee zijn de definitieve afmetingen voor het ontwerp, naast de bekende eisen van de scheepvaartbelangen en de laagste...

  1937

 4. Nota betreffende de afdamming der Brielsche Maas

  1937

 5. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling van de studiedienst : informatierapport no. 4

  1937

 6. Beschrijving van de Provincie Overijssel behoorende bij de Waterstaatskaart

  1937

 7. Literatuur over de Wieringermeer

  1937

 8. Beschrijving van de Provincie Zuid-Holland behorende bij de Waterstaatskaart

  1937

 9. De keersluis bij Kadoelen

  Beschrijving van de hoofdafmetingen van de diverse onderdelen van de sluis bij Kadoelen. Deze sluis heeft zowel een functie voor de afwatering als voor de binnenscheepvaart.

  1937

 10. Getijstroomberekening met behulp van wetten analoog aan die van Ohm en Kirchhoff

  1937