Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1936

 1. Het verkavelingsplan = F.L. van der Bom ; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Zuiderzeewerken, Bureau Noordoostelijken Polder : 20 Juni 1936#voorloopig ontwerp RWS Rapportendatabank

  Binnen de bedijking waarvan de ligging in de nota's A I en A II is besproken, moeten de waterleidingen die voor een deel tevens scheepvaartwegen zijn, en de landwegen worden ontworpen. Tegelijk moeten...

  1936

 2. Nota betreffende de aan het IJsselmeer te onttrekken waterhoeveelheden RWS Rapportendatabank

  1936

 3. Duinen en stuifdijken der waddeneilanden Texel, Vlieland en Terschelling RWS Rapportendatabank

  Bespreekt geschiedenis en instandhouding van de door Rijkswaterstaat in beheer en onderhoud zijnde buitenduinregel of zeereep op deze eilanden en geeft details over de in deze eeuw aangelegde stuifdijken,...

  1936

 4. Bestek en voorwaarden voor het maken van een brug over de Nieuwe Maas bewesten de Maashaven te Rotterdam met bijkomende werken : bestek No. 126, besteding op 3 september 1936 RWS Rapportendatabank

  1936

 5. De aan de scheepvaartwegen van den polder te geven afmetingen : aanvulling van Nota C 30 Januari 1936 RWS Rapportendatabank

  1936

 6. De aanbesteding en uitvoering van den ringdijk RWS Rapportendatabank

  Beschouwing over de aanbestedingsmethode bij de aanleg van de ringdijk Lemmer-Urk-Ramspol en Ramspol-Kadoelen in de Noordoostpolder. De in het bestek op te nemen voorwaarden worden verklaard.

  1936

 7. Nota. Het kanaal Blokzijl - Kadoelen RWS Rapportendatabank

  Beschrijving van het werkplan voor de aanleg van een kanaal tussen Blokzijl en Kadoelen in Noordwest-Overijssel voor de periode 1936-1940. Als gevolg van drooglegging van de Noordoostpolder is een kanaal...

  1936

 8. Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch RWS Rapportendatabank

  01-1936