Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1936

 1. Verslag van twee modelproeven in verband met de kruising van het kanaal van Amsterdam naar de Bovenrijn met de Lek : M.9 en M. 46 RWS Rapportendatabank

  1936

 2. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling : informatierapport no. 3, 1936 RWS Rapportendatabank

  1936

 3. Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal RWS Rapportendatabank

  1936

 4. De duurzaamheid van inlandsch grenenhout onder water : nota RWS Rapportendatabank

  1936

 5. Aanvulling van nota A. Het tracé van den ringdijk. II Dijkvak Urk-Overijssel RWS Rapportendatabank

  Nadere beschouwing van de scheepvaartverbinding tussen Zwarte Water en het IJsselmeer n.a.v. bezwaren van binnenvaartdeskundigen en de commissie voor waterbouwkundige werken uit de Zuiderzeeraad tegen...

  1936

 6. Het dwarsprofiel van den ringdijk : Nota F RWS Rapportendatabank

  Er wordt ingegaan op de eisen waaraan het dwarsprofiel van de ringdijk moet voldoen.

  1936

 7. De raming van de waterbouwkundige werken RWS Rapportendatabank

  Gedetailleerde behandeling van de kostenbegroting voor de werkzaamheden aan de ringdijk (dijkvak Lemmer-Urk, Urk-Ramspol, Ramspol-Kadoelen) met bijkomende werken en de randwerken, gemalen, toegangssluizen...

  1936

 8. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : zevende album RWS Rapportendatabank

  Afsluiting van de periode waarin de bouw van de afsluitdijk tot stand kwam en ons land werd verrijkt met een vruchtbaar nieuw gebied: de Wieringermeer.

  1936

 9. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust RWS Rapportendatabank

  1936

 10. Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 5 : Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer

  Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten...

  1936