Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1936

 1. Rapport betreffende de resultaten der meetafdeling van den Studiedienst in de directie Bovenrivieren : informatierapport nr. 2

  1936

 2. Verslag van twee modelproeven in verband met de kruising van het kanaal van Amsterdam naar de Bovenrijn met de Lek : M.9 en M. 46

  1936

 3. Rapport betreffende de resultaten van de meetafdeling : informatierapport no. 3, 1936

  1936

 4. Onderzoekingen omtrent de snelheidsverdeling in een verticaal

  1936

 5. De duurzaamheid van inlandsch grenenhout onder water : nota

  1936

 6. Aanvulling van nota A. Het tracé van den ringdijk. II Dijkvak Urk-Overijssel

  Nadere beschouwing van de scheepvaartverbinding tussen Zwarte Water en het IJsselmeer n.a.v. bezwaren van binnenvaartdeskundigen en de commissie voor waterbouwkundige werken uit de Zuiderzeeraad tegen...

  1936

 7. Het dwarsprofiel van den ringdijk : Nota F

  Er wordt ingegaan op de eisen waaraan het dwarsprofiel van de ringdijk moet voldoen.

  1936

 8. De raming van de waterbouwkundige werken

  Gedetailleerde behandeling van de kostenbegroting voor de werkzaamheden aan de ringdijk (dijkvak Lemmer-Urk, Urk-Ramspol, Ramspol-Kadoelen) met bijkomende werken en de randwerken, gemalen, toegangssluizen...

  1936

 9. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : zevende album

  Afsluiting van de periode waarin de bouw van de afsluitdijk tot stand kwam en ons land werd verrijkt met een vruchtbaar nieuw gebied: de Wieringermeer.

  1936

 10. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust

  1936