Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1936

 1. Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken : Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer

  Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten...

  1936

 2. Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven : Pernis mei 1936

  1936

 3. Verslag nopens de anti-roest bescherming van de beweegbare ijzeren waterkeeringen in de afsluiting

  Beschrijving van de onderhoudsbehandelingen volgens verschillende methoden (factormenie-koolteer, black-varnish, bitumastic en litol) aan de uitwaterings- en schutsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever...

  1936

 4. Mond verlengde Zwarte Water

  Capaciteit van de doorlaat bij Ramspol en de weerstand in de scheepvaartgeulen.

  1936

 5. Onderzoekingen in de hoofden

  1936

 6. Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant (1936)

  1936

 7. Nader onderzoek omtrent de inrichting der gemalen N.O.P. : aanvullingsnota

  In het kader van de uitwerking der ontwerpen en voorbereiding van de aanbestedingen van het bestek voor de machinale inrichtingen der gemalen in de Noordoostpolder worden berekeningen van het vermogen...

  1936

 8. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust

  1936

 9. Rapport betreffende de resultaten der meetafdeling van den Studiedienst in de directie Bovenrivieren : informatierapport nr. 2

  1936

 10. Verslag van twee modelproeven in verband met de kruising van het kanaal van Amsterdam naar de Bovenrijn met de Lek : M.9 en M. 46

  1936