Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1936

 1. Nota A. Het tracé van den Ringdijk II : Dijkvak Urk - Overijssel PUC

  1936

 2. Nota betreffende een onderzoek in de mond der Petroleumhaven : Pernis mei 1936 PUC

  1936

 3. Verslag nopens de anti-roest bescherming van de beweegbare ijzeren waterkeeringen in de afsluiting PUC

  Beschrijving van de onderhoudsbehandelingen volgens verschillende methoden (factormenie-koolteer, black-varnish, bitumastic en litol) aan de uitwaterings- en schutsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever...

  1936

 4. Mond verlengde Zwarte Water PUC

  Capaciteit van de doorlaat bij Ramspol en de weerstand in de scheepvaartgeulen.

  1936

 5. Onderzoekingen in de hoofden PUC

  1936

 6. Nota betreffende verslag inzake onderzoek verbetering afwatering westelijk Noord-Brabant (1936) PUC

  1936

 7. Nader onderzoek omtrent de inrichting der gemalen N.O.P. : aanvullingsnota PUC

  In het kader van de uitwerking der ontwerpen en voorbereiding van de aanbestedingen van het bestek voor de machinale inrichtingen der gemalen in de Noordoostpolder worden berekeningen van het vermogen...

  1936

 8. Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 5 : verslag eener reis naar Zweden, gedaan door H. Wortman en A.T. de Groot in juli 1911 tot het bezoeken van plaatsen van herkomst van Zweedsch graniet, welke toepassing zou kunnen vinden bij de zeewerken in Noordholland PUC

  Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten...

  1936

 9. Algemeene instructie voor de bakenmeesters in dienst bij den Rijkswaterstaat PUC

  1936

 10. Onderzoekingen in de hoofden in verband met de gesteldheid der Nederlandsche kust PUC

  1936