Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1935

 1. De aan de scheepvaartwegen van den polder te geven afmetingen : Nota C

  1935

 2. Nota D. De algemeene beginselen der verkaveling

  Beschouwing van zes verschillende verkavelingsstelsels en geraamde kosten per hectare voor landinrichting (akkerbouw) van de Noordoostpolder op basis van het toegepaste stelsel in de Wieringermeer. De...

  1935

 3. Nota D. De algemeene beginselen der verkaveling

  1935

 4. Nota E. De inrichting der gemalen

  1935

 5. Eenige beschouwingen met voorbeelden over de berekening van een damwand van gewapend beton, ijzer of hout

  In de laatste jaren is het gebruik van damplanken, vooral die van ijzer en van beton zeer sterk toegenomen. Vermeden moet worden dat deze lichte constructies te zwaar en dus te duur gemaakt worden, waartoe...

  1935

 6. Ontwerp voor een oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam

  1935

 7. Vervolg op de Nota 1930 over de afname van de Eyerlandsche kust Texel

  Een vervolgnota welke ingaat op kustafname bij de Eijerlandse kust te Texel

  01-1935

 8. Rapport betreffende metingen en waarnemingen in en buiten de haven te IJmuiden in 1937 verricht

  01-03-1935

 9. Over de verdediging van de Zuidoostkust van Texel

  In verband met den toestand van de zuidoostkust van Texel en van daaraan in de naaste toekomst wellicht uit te voeren voorzieningen heeft ingenieur in het arrt. "Hoorn" daaromtrent een nota samengesteld...

  26-04-1935

 10. Geschiedenis en ijking van zandtransportinstrumenten : enkele opmerkingen omtrent de door het Wat.Lab te Delft onderzochte zandvangers van het type, ontworpen door wijlen Hoofdingenieur J.J. Canter Cremers

  04-07-1935