Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1935

 1. Nota betreffende het creosoteeren van hout

  Kritische beschouwing over de werkwijze rond de Algemene Voorschriften voor het verduurzamen van hout (m.b.v. creosootolie) en de afwijkende bepalingen (1922-1927) zoals deze ontstaan zijn bij de Rijkswaterstaat...

  1935

 2. Aanleg van klinkerwegen in de Wieringermeer

  1935

 3. Raming dijk Noordoostelijken polder : nota

  1935

 4. Rotterdamsche Waterweg : chloorgehaltemetingen 1935

  1935

 5. Eischen door den Rijkswaterstaat gesteld aan bouwstoffen voor den wegenbouw 1935

  1935

 6. Landaanwinning Groninger wadden

  1935

 7. Nota betreffende den golfoploop

  1935

 8. Metingen op de Lek bij Wijk bij Duurstede : 1932-1935

  1935

 9. De aan de scheepvaartwegen van den polder te geven afmetingen : Nota C

  1935

 10. Nota D. De algemeene beginselen der verkaveling

  Beschouwing van zes verschillende verkavelingsstelsels en geraamde kosten per hectare voor landinrichting (akkerbouw) van de Noordoostpolder op basis van het toegepaste stelsel in de Wieringermeer. De...

  1935