Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1935

 1. Nota betreffende de uitvoering van den Ringdijk en de voorbereiding daarvan

  Bevat tevens: Nota Nadere beschouwingen omtrent de uitvoering van den Ringdijk / [J.G. Schilthuis]

  1935

 2. Twenthekanaal Meting en berekening translatiegolven

  1935

 3. Nota van Ir. J.P. Mazure betreffende de hydologische problemen bij de Noordoostpolder

  1935

 4. Nota betreffende eene getijberekening voor den verbeterden Hollandschen IJssel (plan 1934, variant)

  1935

 5. Afvoermetingen in de benedenrivieren 1930-1934

  1935

 6. Maatregelen ten behoeve van de scheepvaart, waaronder in het bijzonder bij lage waterstanden, met betrekking tot de rivieren: Waal, Neder-Rijn en Lek, en IJssel

  1935

 7. Veranderingen in het zeegat van het Vlie en der aangrenzende waddeneilanden Vlieland en Terschelling

  Bevat: Geschiedkundige beschrijving over het zeegat van het Vlie; De zandrijkdom van het zeegat; Beschrijving van de kustlijn van Vlieland en Terschelling; Vergelijking van de op de kaarten waargenomen...

  1935

 8. Rapport betreffende de studie van de bovenrivieren : informatierapport no. 1

  1935

 9. Verband tusschen de grootte van een gebied en den gemiddelden neerslag van dit gebied

  Aan de hand van neerslaggegevens uit 1930 verzameld door KNMI voor het gebied Zuid-Holland (noordelijk deel) en Noord-Holland (zuidelijk deel) wordt met berekeningen van verschillende periodereeksen aangetoond...

  1935

 10. Afvoer en onschadelijkmaking van rioolwater

  1935