Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1934

 1. Het Noordzeestrand der Waddeneilanden : texel, Vlieland en Terschelling

  Gedrag van het strand langs de Noordzeekust van Nederland. De vorm, de veranderingen van het strand opnieuw aan een nader onderzoek te onderwerpen.

  1934

 2. Nota betreffende de toegangssluizen van den N.O.-polder

  Adviezen, opmerkingen, en richtlijnen voor een voorlopig ontwerp van de bouw van sluizen voor de Noordoostpolder op basis van de bij de Wieringermeerpolder opgedane ervaringen.

  1934

 3. Afvoer van de Maas bij lage waterstanden

  De afvoer van de Maas bij lage waterstanden nagegaan van 1916 tot en met 1925. De vroegere afvoermetingen dateren van omstreeks 1880.

  1934

 4. Verslag betreffende de in 1930-1932 verrichte afvoerbepalingen van de Dordtsche waterwegen omvattende de rivieren Boven-, Beneden-, en Nieuwe Merwede, Noord, Oude Maas, Spui, Amer, Hollandsch Diep, Hellegat, Volkerak, Vuile Gat, Haringvliet en daarbij aansluitende rivieren en Geulen

  19-02-1934

 5. Nota betreffende verankeringen van grondkerende kunstwerken

  Het gaat over verankering van damwanden en beschoeiingen.

  25-10-1934

 6. Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat

  11-1934