Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1933

 1. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 28 : Verslag van een studiereis naar Duitschland, welke voor een bezoek aan de Oost-friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in mei en juni 1931 werd ondernomen [omslagtitel] PUC

  Bevat : I : Inleiding / opgemaakt door J.F. Schönfeld. II : Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering / opgemaakt door I.L. Kleinjan. III:- De strandverdedigingswerken...

  1933

 2. Gelijkwaardige afvoeren van en gelijkwaardige waterstanden op de Nederlandsche Rijntakken PUC

  1933

 3. Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting PUC

  1933

 4. Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs: Zeeuwsche stroomen, Noordzee, Zuiderzee, Lauwerszee, Eemsmond en hoofdrivieren : 1921-1930 PUC

  1933

 5. Stand der werkzaamheden Wieringermeer : 19 mei 1930 t/m 30 september 1932 PUC

  1933

 6. Nota betreffende de voorziening in de belangen van de scheepvaart op het Zwartewater en de aansluitende scheepvaartwegen in verband met de afsluiting van de Zuiderzee PUC

  1933

 7. Nota inhoudende opmerkingen naar aanleiding van het "Verslag van de commissie van ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van den Provincialen Waterstaat van Noordholland, van Zuid-Holland en van Utrecht, onder leiding van den Directeur-Generaal van den Rijkswaterstaat inzake normalisatie van de Nederlandsche Vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche laagvlakte in het bijzonder (1932)" PUC

  1933

 8. Chloorgehalten in het Noordzeekanaal PUC

  1933

 9. De kali- en fosforbehoefte van gronden uit de Wieringermeer, bepaald volgens laboratorium-methoden PUC

  1933

 10. Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland PUC

  02-1933