Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1930

 1. Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1928 op 1929 RWS Rapportendatabank

  De scan van het verslag is te vinden onder doc-id: 109900

  1930

 2. Onderzoek Zuidelijke Polders 1930 : (hoofdstukken VII t/m XII) RWS Rapportendatabank

  1930

 3. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 25 : waterdruk onder fundeering van stuwen en andere waterwerende kunstwerken RWS Rapportendatabank

  1930

 4. Verslag van de Commissie voor verbetering van het verkeer tusschen de Zuidhollandsche en Zeeuwsche eilanden met Zuidholland en Noord-Brabant, ingesteld bij beschikking van den minister van Waterstaat van 2 juli 1929, La.K, afdeeling Waterstaat T RWS Rapportendatabank

  Het gaat met name om de weg tussen Rotterdam en Bergen op Zoom en de verbindingen met de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en een aantal veren. Problemen zijn dat de veren nauwelijks berekend zijn...

  14-06-1930

 5. Nota over de afname van de Eierlandsche kust op Texel RWS Rapportendatabank

  Het betreffende kustgedeelte is gelegen in het Noorden van Texel langs het Eyerlandsche Gat en is nader aangegeven op de bylagen 1 tot en met 4. De afname van deze kust dateert uit het begin van de...

  11-1930