Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1930

 1. Bodemverdediging bij de IJsselmeersluizen

  Voor het beoordelen van de capaciteit van de verschillende sluisgroepen was het wenselijk om ,nadat de aanleg gereed was gekomen, en de bodemligging zich enigermate aan het spuien had aangepast, een nader...

  1930

 2. Aanteekeningen in verband met de zware vrachtregeling (par. 4 van het M.R.R. no. 1)

  1930

 3. Verversching der grachten van Amsterdam na afsluiting der Zuiderzee

  1930

 4. Ontwerp verdediging Eijerlandse kust

  Uittreksel notulen der vergadering van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs van den 9en Juni 1887

  1930

 5. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : tweede album

  Aandacht voor het belangrijke werk, dat het in cultuur brengen van de nieuwe gronden vraagt.

  1930

 6. Algemeene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat : derde afdeeling administratieve bepalingen

  1930

 7. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : eerste album vervolg

  Dit boek beoogt een indruk te geven van het nationale werk van de afsluiting en de gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

  1930

 8. Noordoostelijke polder en aansluiting aan Overijssel

  1930

 9. Noordoostelijke polders : aansluiting aan Overijssel

  1930

 10. Nota betreffende de nadere vaststelling van de afmeting der sluitgaten in den afsluitdijk van de Zuiderzee en de daarin te bouwen beteugelingsdammen

  1930