Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1929

 1. Hellegat : ontwerp 1929

  1929

 2. Nota over den Zeedijk van de Dertig Gemeenschappelijke Polders op Texel

  1929

 3. Enkele beschouwingen, onafhankelijk van de uitkomsten van modelproeven, over de veiligheid der dekstukken, ontworpen op den beteugelingsdam van de Middelgronden

  1929

 4. Zuivering van afvalwater

  1929

 5. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 24 : onderzoekingen over steenkolenteer : analyse van verhard beton

  1929

 6. Toelichting tot het meer uitgewerkt plan van den Wieringermeerpolder

  Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor de Wieringermeerpolders, van het wegen-net en de plaats der bewoningskernen tot aan de industrieterreinen en landbouwgebieden. In de bijlage wordt ingegegaan...

  1929

 7. De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : eerste album

  Dit boek beoogt een indruk te geven van het nationale werk van de afsluiting en de gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee.

  1929

 8. Nota betreffende den aanleg van een eiland op het Breezand

  1929