Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1927

 1. Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 23 : proeven en beschouwingen, welke geleid hebben tot het vaststellen van het systeem van vulling en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden RWS Rapportendatabank

  Bevat: Deel I - Het ontwerpen van het systeem van vullen en lediging van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden. Deel II - Bijdrage tot verruiming van de kennis van de verschijnselen, welke zich voordoen...

  1927

 2. Voorloopige nota betreffende de boordvoorziening van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders RWS Rapportendatabank

  Het valt te verwachten, dat in de toekomstige Zuiderzeepolders het verkeer te water een zeer belangrijke rol zal spelen, waarbij in het bijzonder zal zijn te rekenen op veelvuldig gebruik van snelvarende...

  1927

 3. Voorloopige Nota betreffende de boordvoorzieningen van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders RWS Rapportendatabank

  1927

 4. Globale empirische methode volgens welke kan worden onderzocht op welk tijdstip de B.R.C. op de rivier de Maas moet worden ingesteld RWS Rapportendatabank

  Buitengewone Riviercorrespondentie (B.R.C., Waterstaatswet 1900)

  1927

 5. De scheepvaart over het IJsselmeer RWS Rapportendatabank

  Resultaten van een onderzoek naar de scheepvaart over het IJsselmeer waarbij het hoofddoel was het nagaan van de relatieve betekenis der verschillende scheepvaartroutes. Als basis is genomen het schee...

  1927

 6. Overbrugging van de Waal bij Nijmegen, van den Rijn bij Arnhem en van den IJssel bij Doesburg : verslag der Commissie ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten der Procincie Gelderland van 23 December 1925 no. 90 RWS Rapportendatabank

  1927

 7. Nota betreffende de verhooging, welke de Friesche zeedijken noordwaarts van de afsluiting van den afsluitdijk der Zuiderzee in verband met den aanleg van dien afsluitdijk zullen moeten ondergaan RWS Rapportendatabank

  1927

 8. Rapport inzake een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn : opgemaakt in opdracht van de Minister van Waterstaat RWS Rapportendatabank

  1927