Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1927

 1. Voorloopige nota betreffende de boordvoorziening van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders

  Het valt te verwachten, dat in de toekomstige Zuiderzeepolders het verkeer te water een zeer belangrijke rol zal spelen, waarbij in het bijzonder zal zijn te rekenen op veelvuldig gebruik van snelvarende...

  1927

 2. Voorloopige Nota betreffende de boordvoorzieningen van de scheepvaartkanalen in de Zuiderzeepolders

  1927

 3. Globale empirische methode volgens welke kan worden onderzocht op welk tijdstip de B.R.C. op de rivier de Maas moet worden ingesteld

  Buitengewone Riviercorrespondentie (B.R.C., Waterstaatswet 1900)

  1927

 4. De scheepvaart over het IJsselmeer

  Resultaten van een onderzoek naar de scheepvaart over het IJsselmeer waarbij het hoofddoel was het nagaan van de relatieve betekenis der verschillende scheepvaartroutes. Als basis is genomen het schee...

  1927

 5. Overbrugging van de Waal bij Nijmegen, van den Rijn bij Arnhem en van den IJssel bij Doesburg : verslag der Commissie ingesteld bij besluit van Gedeputeerde Staten der Procincie Gelderland van 23 December 1925 no. 90

  1927

 6. Nota betreffende de verhooging, welke de Friesche zeedijken noordwaarts van de afsluiting van den afsluitdijk der Zuiderzee in verband met den aanleg van dien afsluitdijk zullen moeten ondergaan

  1927