Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1926

 1. Verslag van de Commissie, ingesteld bij besluit van den Minister van Waterstaat van 19 december 1921, tot het verrichten van een onderzoek omtrent getijmeters RWS Rapportendatabank

  De opdracht van de Peilschaalcommissie luidde : een vergelijkend onderzoek in te stellen omtrent de verschillende hier en in het buitenland in gebruik zijnde getijmeters en omtrent de meest geschikte...

  1926

 2. Onderzoek naar het waterbezwaar van de polders aan het Noordzeekanaal RWS Rapportendatabank

  1926

 3. Bepaling van het vermogen der bemalingsinrichtingen voor den Wieringermeerpolder RWS Rapportendatabank

  1926

 4. Nota betreffende de bemoeienis der regeering met den waterstaat, en bepaaldelijk met de - ingeval van hoogwater in het algemeen en van hoog opperwater op onze rivieren in het bijzonder - te nemen maatregelen tot het verdedigen der waterkeeringen en bij bezwijken daarvan tot het tegengaan en het beperken van de gevolgen eener overstrooming RWS Rapportendatabank

  1926

 5. Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat ; no. 22 : verslag betreffende het gebruik van Indische en Australische houtsoorten volgens door den Rijkswaterstaat verzamelde gegevens RWS Rapportendatabank

  1926

 6. Maatgevende hoogwaterstanden langs Pannerdensch Kanaal, Nederrijn en Lek en IJssel RWS Rapportendatabank

  1926

 7. Mogelijkheden tot het instellen van voorbereidende onderzoekingen voor het in cultuur brengen der Zuiderzeepolders RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Voorwaarden gesteld bij het door de proefpolders beoogde onderzoek; Oplossingen welke voor nader onderzoek in aanmerking komen; Proefnemingen op in verband met de uitvoering der Zuiderzeewerken...

  1926

 8. Nota over de studie van Dr. L.A. Sanders, betreffende de afsluiting der Zuiderzee RWS Rapportendatabank

  07-1926