Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1924

 1. Nota van toelichting, behoorende bij het ontwerp voor de verhooging der zeeweringen langs de noordkust van het eiland Wieringen

  1924

 2. Rapport inzake de proefbelastingen op den keileembodem in den sluisput op de Robbeplaat bij Wieringen

  1924

 3. Bodemonderzoek van verschillende terreinen, welke in aanmerking kunnen komen om als proefpolder te worden ingedijkt

  Het onderzoek werd ingesteld voor de volgende terreinen: terrein gelegen tussen de uitspringende hoek van de Wieringerwaard bij Nieuwesluis en de Oostdijk van de Anna Paulownapolder; terrein langs de Oostdijk...

  1924