Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1923

 1. Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 1

  Inhoud: Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee; Het ontstaan van de Zuiderzee; Oudst bekende plan tot afsluiting en droogmaking; Plannen omstreeks het midden van de...

  1923

 2. Schutsluizen tusschen IJsselmeer en de Waddenzee

  1923

 3. Nota betreffende de indijking en droogmaking van randpolders in de af te sluiten Zuiderzee

  1923

 4. Nota bevattende eene voorloopige vergelijking tusschen de dijksrichtingen van Wieringen naar Piaam en van Wieringen naar Zurig

  1923

 5. Nota naar aanleiding van de rede van Mr. van Gijn in de zitting van 27 april j.l.

  Betreft de kosten van de droogmaking van de Zuiderzee.

  1923

 6. Stroom en getij gedurende de afdamming van het Amsteldiep

  1923