Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1923

 1. Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 1 RWS Rapportendatabank

  Inhoud: Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee; Het ontstaan van de Zuiderzee; Oudst bekende plan tot afsluiting en droogmaking; Plannen omstreeks het midden van de...

  1923

 2. Schutsluizen tusschen IJsselmeer en de Waddenzee RWS Rapportendatabank

  1923

 3. Nota betreffende de indijking en droogmaking van randpolders in de af te sluiten Zuiderzee RWS Rapportendatabank

  1923

 4. Nota bevattende eene voorloopige vergelijking tusschen de dijksrichtingen van Wieringen naar Piaam en van Wieringen naar Zurig RWS Rapportendatabank

  1923

 5. Nota naar aanleiding van de rede van Mr. van Gijn in de zitting van 27 april j.l. RWS Rapportendatabank

  Betreft de kosten van de droogmaking van de Zuiderzee.

  1923

 6. Afwaterings- en scheepvaartbelangen in Overijssel RWS Rapportendatabank

  1923

 7. Stroom en getij gedurende de afdamming van het Amsteldiep RWS Rapportendatabank

  1923

 8. Nota betreffende de wijziging der hoogste waterstanden op de Bovenrijn en zijn takken ten gevolge van de hoogwatervrije afsluiting van de Oude Rijnmond RWS Rapportendatabank

  07-1923