Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1920

 1. Waterstaatsbestekken 1920 : Bestek en voorwaarden ... []

  Met inlegvel geprint: "Bestek en voorwaarden…" Het zou om 80 bestekken gaan in een zeer omvangrijk bestekboek van projecten in heel Nederland

  1920

 2. Verslag der commissie voor een tracé Breda-Utrecht : uitgebracht aan zijne excellentie den minister van Waterstaat

  Opdracht van de commissie luidde: onderzoek naar beste tracé voor gewoon verkeer van Breda, via Gorinchem naar Utrecht, rekening houdend met de aanleg van een hoofdspoorweg. De veren over de...

  1920

 3. Verslag van de Staatscommissie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 Januari 1916 voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg

  1920

 4. Bepaling van verhanglijnen eener rivier voor permanente toestanden, ook voor zoodanige, die nimmer werden waargenomen

  1920

 5. Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften Hydrologie en Meteorologie

  Rijkswaterstaat Standaard Voorschriften Hydrologie en Meteorologie. Bevat voorschrift; RWS Standaard Hydrologische en Meteorologische gegevens. Bevat bijlagen; ADCP specificatie, Golfverwerking en Zoutafleiding...

  1920

 6. The Delta works : the eighth world wonder in the Southwest of the Netherlands

  1920

 7. Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken

  1920

 8. Eenige opmerkingen over de afsluiting

  1920

 9. Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee

  1920

 10. Opmerkingen betreffende de afwatering van Noordholland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee

  1920