Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1920

 1. Waterstaatsbestekken 1920 : Bestek en voorwaarden ... [] RWS Rapportendatabank

  Met inlegvel geprint: "Bestek en voorwaarden…" Het zou om 80 bestekken gaan in een zeer omvangrijk bestekboek van projecten in heel Nederland

  1920

 2. Verslag der commissie voor een tracé Breda-Utrecht : uitgebracht aan zijne excellentie den minister van Waterstaat RWS Rapportendatabank

  Opdracht van de commissie luidde: onderzoek naar beste tracé voor gewoon verkeer van Breda, via Gorinchem naar Utrecht, rekening houdend met de aanleg van een hoofdspoorweg. De veren over de...

  1920

 3. Verslag van de Staatscommissie met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden tijdens den stormvloed van 13/14 Januari 1916 voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren, meer bepaaldelijk op den Rotterdamschen Waterweg RWS Rapportendatabank

  1920

 4. Bepaling van verhanglijnen eener rivier voor permanente toestanden, ook voor zoodanige, die nimmer werden waargenomen RWS Rapportendatabank

  1920

 5. The Delta works : the eighth world wonder in the Southwest of the Netherlands RWS Rapportendatabank

  1920

 6. Nota inzake de werkzaamheden voor den aanleg van rijshout ten behoeve van den Dienst der Zuiderzeewerken RWS Rapportendatabank

  1920

 7. Eenige opmerkingen over de afsluiting RWS Rapportendatabank

  1920

 8. Opmerkingen betreffende afwatering van Noord-Holland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee RWS Rapportendatabank

  1920

 9. Opmerkingen betreffende de afwatering van Noordholland benoorden het IJ in verband met afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee RWS Rapportendatabank

  1920

 10. De dichtheid van de driehoeks- en quaggamosselen in het IJsselmeer : Resultaten van een gebiedsdekkende kartering uitge-voerd in 2017 RWS Rapportendatabank

  1920