Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1898

  1. Waterstanden Vecht : 1 juli 1892 - 31 dec. 1897 RWS Rapportendatabank

    Waterhoogten betrekkelijk A.P, des morgens ten 8 ure aan de peilschalen langs de Vecht gedurende de maand […]

    1898

  2. Rapport betreffende onderzoek naar de middelen tot verbetering van den waterafvoer bij Zwartsluis naar zee RWS Rapportendatabank

    Bespreking van de waterafvoer bij Zwartsluis naar zee en er wordt nagegaan door welke middelen een verbetering van de waterafvoer zou kunnen worden verkregen.

    15-04-1898