Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1886

  1. Nota over de waarneming van het slibgehalte in de Nederlandsche rivieren en stroomen gedurende het jaar 1885 RWS Rapportendatabank

    1886

  2. Waarnemingen van de waterbeweging en de waterverdeeling op den waterweg van Rotterdam naar Zee en de daarmede in verbinding staande rivieren in 1885 RWS Rapportendatabank

    Nota over de stroomsnelheidsmetingen, verricht op de Nieuwe Maas, het Scheur, de Noordgeul, de Oude Maas, de Botlek en de doorgraving aan den Hoek van Holland

    1886