Jaaroverzichten

Alle documenten uit 1879

  1. Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje

    Bevat tevens toelichting van het ontwerp tot heropening van het Oude Maasje. Ontwerp behelst twee onderdelen, te weten het vormen van een nieuwe rivier en het voorzien in de afwatering hiervan.

    1879

  2. Overzigt der scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879

    1879