Zuivering van afvalwater

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, door H. Kessener
[Voorburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1929

p. 134-148
foto's ; 23 cm
Tekst van een voordracht gehouden voor de Maatschappij Diligentsia