Zuiderzeewerken : land uit zee

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)
Den Haag ; RWS, ZZW
12-1972

9 p.
bijl., ill.
Bevat Publicatie nr. 50: De Houtribsluizen