Zuidelijke poldergroep : II. Noorddijk

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)], [J.Th. Thijsse
[S.l.] : [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]
1939

Vervolg op Nota I. tracé van den noordelijken dijk. Belangen waarmee rekening oet worden gehouden bij het ontwerpen, zoals landbouw (grootte van de polder), constructie van de dijk, waterstanden IJsselmeer en de plaats aansluitingspunten en van de knikpunt.

11 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 137)