Zuid-Limburgsche kanaalproblemen

J. Koster
Maastricht : Leiter-Nypels
1930

24 p.
28 cm
Met voetnoten. - Met 3 uitvouwbare kaarten. - Rede uitgesproken voor de Vereeniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg in haar vergadering gehouden 13 januari 1930 te Maastricht