Zoutwaarnemingen in het gebied van Krammer en Grevelingen in de jaren 1918-1921, 1926, 1930, 1931

W. van Driel, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1951

In dit overzicht wordt nagegaan of er een verband is tussen het zoutgehalte van het water in het gebied van Krammer en Grevelingen en de bovenafvoer te Lobith.

4 p.
Bijl.
Rapport no. (DDWT-BEN-1951.)16
Omslagtitel: Zoutwaarnemingen in Krammer-Grevelingen : 1918-1921, 1926, 1930, 1931