Zoutmodellering IJsselmeergebied 2e fase : deelproject YSBAL 01

Informatica Centrum voor Infrastructuur en Milieu B.V. (ICIM), U. van Gorkum, L.P. van der Sluys Veer (samenst.)
Rijswijk : ICIM
1994

Efficiënte zoutmodellering is een belangrijk hulpmiddel voor doelmatig integraal waterbeheer van het IJsselmeergebied. Met het verbeterde en uitgebreide instrumentarium van het programmasysteem BALANS 2.0 worden enkele beheersmaatregelen doorgerekend en gepresenteerd. De maatregelen betreffen een bemalingsregime in Flevoland, luchtbelschermen in schutsluizen en de effectuering van het Rijnzoutverdrag.

14 p.
bijl., graf., tab.
(Rapport / ICIM ; 1994-163)
nummer contract A1561, project YSBAL01
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Flevoland