Zoetwatervoorziening in Nederland - landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw

Deltares, Emiel van Velzen (red.), Frans Klijn, Joachim Hunink, Judith ter Maat, Neeltje Goorden, Neeltje Kielen (RWS- WD), Wim Werkman (RWS-WD)
www.deltares.nl
2011

Onderzoekt welke knelpunten er op kunnen treden bij de huidige inrichting van het waterlandschap en -beleid. Stelt vast waar in de toekomst de watervraag groter zijn dan de waterbeschikbaarheid. Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid water, maar ook om de kwaliteit. Hiervoor zijn de diverse watergebruikers samen in beeld gebracht met de waterbeschikbaarheid, nu en in de toekomst.  

Beschrijft de aanpak van de knelpuntenanalyses. Gaat in op de watervraag. Beschrijft de waterbeschikbaarheid in afhankelijkheid van klimaat, grondwatervoorraden en aanvoer door de grote rivieren.  Identificeert knelpunten door de veranderende vraag te confronteren met de veranderende waterbeschikbaarheid in de toekomst.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst
met bijdragen van: Gerrit Baarse, Victor Beumer, Joost Delsman, Joost Knoop (PBL), Geert Prinsen, Jan van Bakel (Alterra), Marco Hoogvliet, Remco van Ek, Gert-Jan Zwolsman (KWR)
Rapport nr. 1204358-002