Zetting van vlakke plaatvloeren op staal gefundeerd op samendrukbare lagen in Flevoland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door H. Kamphuis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1983

Bij het realiseren van relatief licht belaste en grote vloeroppervlakken is de paalfundering een kostbare funderingswijze. Met name in de boerderijbouw speelt dit aspect een rol. Daarom is gekeken naar een fundering op staal en de grootte van de samendrukking van de ondergrond en de gevolgen daarvan voor de constructie. In dit rapport wordt dit probleem vanuit de theorie benaderd voor wat betreft de verschillende aspecten van samendrukking, zoals: belastingsgrootte, belastingsverschillen, laagdikte, tijdseffect e.d. Uit deze gegevens worden criteria samengesteld waaraan een ontwerpfundering op staal moet voldoen in relatie tot de samendrukking van de onderliggende lagen en de vervorming van de constructie.

17 p.
bijl., fig., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-226 Cdw)
Met samenvatting