Zestig jaren verandering in de organisatie van de Rijkswaterstaat

J. van de Kerk, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat], Hoofddirectie van de Waterstaat

1985

Beschrijft de veranderingen die in de organisatie van de Rijkswaterstaat tussen 1920 en 1980 hebben plaatsgevonden (deel I). Deel II beschrijft het groeiproces van de dienst na de Tweede Wereldoorlog, de daarmee samenhangende noodzaak om een aantal reorganisaties door te voeren, en het proces waarlangs een en ander is verlopen.

116 p.
ill. ; 30 cm.
Bevat : Deel I. Overzicht van de veranderingen tussen 1920 en 1980. Deel II. De ontwikkelingsgang van de dienst tussen 1945 en 1980(Rijkswaterstaat-serie ; 45)