De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee : zesde album

samengest. met medew. van het Departement van Waterstaat, de Directie der Zuiderzee-werken en de voorl. Directie der Wieringermeer
Amsterdam : Holdert
1934

56 p.
foto's, graf., krt., tab.