Zeegat van Goeree

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst, P. Santema
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
1952

Geeft een overzicht van de metingen die in 1937 en 1939 werden verricht op het s.s. Oceaan. Het doel van deze metingen was om inzicht te krijgen in de grootte en richting van de stromen en zandverplaatsingen.

4 p.
bijl., krt., tab.
Rapport nr. (DDWT-BEN-1952.)2