Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2018 tot wijziging van de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat
SDU
12-2018

Wijziging Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

In Staatscourant 2018, nr. 66154 d.d. 12 december 2018