Westerschelde, stram of struis? : eindrapport van het Project Oostwest, een studie naar de beïnvloeding van fysische en verwante biologische patronen in een estuarium

J. Vroon, C. Storm, J. Coosen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Middelburg : RWS, RIKZ
1997

Het rapport beschrijft niet alle natuurlijke processen en patronen die door het menselijk gebruik van de Westerschelde worden beïnvloed. Het heeft zich vooral gericht op het getij, de geomorfologische en de biologische patronen. Tevens is gekeken hoe de veranderingen tot stand zijn gekomen en of deze veranderingen een signaal zijn om het waterbeleid aan te passen en om op termijn maatregelen te nemen.

108 p.
ill. ; 30 cm
In opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Rapport RIKZ-97.023
Onder de titel "De toekomst van de Westerschelde : beschouwingen vanaf de dijk" is tevens een samenvattende brochure verschenen
Met lit. opg.
ISBN 9036934419