Werking strandhoofden Noord-Holland, Texel, Vlieland

H.D. Rakhorst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee
Hoorn : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1984

Een werkwijze wordt gegeven om de kustachteruitgang zowel voor als na de aanleg van strandhoofden te bepalen. Het verschil tussen de kustachteruitgang zonder strandhoofden en met strandhoofden geeft het effect van de strandhoofden. Dit effect is in grootte en tijdsduur afhankelijk van de geometrie van de strandhoofdenreeks en van de stromingscondities. Met behulp van kustmodellen is het mogelijk kwalitatief en in mindere mate kwantitatief de resulterende zandtransporten te bepalen en daarmee de invloed van strandhoofden. Uit de praktijk blijkt dat de strandhoofden het best werken indien de verhouding tussen de onderlinge afstand en de lengte 2

15 p.
16 bijl., graf., krt. ; 30 cm
Nota WWKZ-84.H007.
Digitaal document 1.1 Mb
Met lit. opg.
Ook verschenen in Tijdschrift Kust en Zee, 1984 nr. 3.