Werken Merwede en Noord : doorgraving tusschen nieuwe Merwede en Beneden-Merwede Rivierwerken en indijkingen tusschen Werkendam-Kop van ‘t Land en Baanhoek : normalisering Nieuwe-Merwede

P. Stelling ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Dordrecht : RWS, BER Arrondissement Dordrecht
29-07-1944

40 p.
met losse profielen, kaart en correspondentie
Afschrift no. 3218
Omslagtitel:
Sliedrechtse Doorsteek