Werkdocument Netwerkbrede afweging

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, projectteam WB21/KRW/N2000
(S.l.) : projectteam WB21/KRW/N2000
2007

Dit werkdocument geeft de stand van zaken weer van de netwerkbrede afweging voor WB21/KRW/N2000 voor de rijkswateren. Het bevat de laatste versies van de discussiestukken, de centrale maatregelen database (Paustabel) en aantekeningen van de verschillende bijeenkomsten. Daarnaast geeft het de achtergronden, randvoorwaarden, uitgangspunten en aandachtspunten bij de beknopte beschrijvingen die in de stuurgroep voorliggen.

133 p.
Fig., tab.
Contactpersonen: F. Wagemaker, J. Zwemer