Werk in de wijk : economische impulsen in de stedelijke vernieuwing

Bouwens, C., Bouwmeester, H., Dullemen, K. van, Meijeren, M. van, Ministerie VROM, Ouwehand, A.
Ministerie VROM
2006

Stedelijke vernieuwing is bouwen aan de stad. Daarbij gaat het niet alleen om sociale en fysieke ontwikkeling, maar net zo goed om het versterken van de economie. Welke kansen zijn er voor wijken en voor de bewoners van die wijken? Welke concrete projecten kunnen de wijkeconomie stimuleren?

Bestaat er wel zoiets als wijkeconomie? Wie rondkijkt in de praktijk van de stedelijke vernieuwing, ziet goede initiatieven, variërend van de herontwikkeling van winkelcentra, het realiseren van woonwerkpanden tot programma’s om bewoners te ondersteunen bij het opzetten van een eigen bedrijf.

De ervaringen die in IPSV-projecten, de 56-wijkenaanpak en elders zijn opgedaan, bieden handvatten waarmee projectleiders in de stedelijke vernieuwing ideeën kunnen omzetten in concrete actie. Deze brochure geeft daarvan een overzicht.

Publ. in het kader van de 56-Wijkenaanpak en het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing.
22 p.
VROM 6394