Welke maatregelen moeten in 1970 worden getroffen om de kop van Goeree te beschermen?

[F.H. Graus] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
's-Gravenhage : RWS, DD
19-12-1970

5 p.
ill., bijl.
Nota (DDWT) W-70.102