Welke gevolgen heeft de aanleg van het Indus-eiland in de Noordzee voor het kustgebied benoorden Hoek van Holland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst (RWS, DD)
[S.l.] : [RWS, DD]
27-12-1972

3 p.
Bijl., ill.
Notanr.: W-70.114