Weidevogelnesteninventarisatie binnen de proefvakken in de Lauwerszee in 1983

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), van A. Muis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Evenals in 1982 werd in 1983 een weidevogelinventarisatie verricht binnen de proefvakken op respectievelijk de Schildhoek, de Zoutkamperplaat en de Blikplaat in de Lauwerszee. Dit rapport is een verslag van de gevonden waarden en feiten.

3, [9] p.
fig., graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-190 Abw)