Weidevogelnesteninventarisatie binnen de proefvakken in de Lauerszee in 1982

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door A. Muis
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1984

Om te weten welke invloed de begrazing door rundvee heeft op de broedende weidevogels en hun broedsucces, is in het voorjaar van 9182 een weidevogelnesteninventarisatie gestart in drie vergelijkingsgebieden in het zuiden van de Lauwerszee. Het onderzoek is gericht op het begrazingseffect op de weidevogelstand over de jaren heen. Het is dan ook de bedoeling dat eenzelfde inventarisatie als die van 1982 jaarlijks gaat plaatsvinden om mogelijke begrazingseffecten aan te tonen.

16, [3] p.
fig., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-70 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.