Wegverbinding door mond Braakman


s-Gravenhage : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1945

4 p.
4 krt.