Wegen en oeververbindingen Markerwaard : rapport van de werkgroep wegen en oeververbindingen Markerwaard

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), red.: B.A. Schenk
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1987

In het kader van de opstelling van de nota Waterstaatkundige hoofdstructuur van de Markerwaard heeft een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de R.IJ.P. en Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken, onderzoek verricht naar de mogelijkheden en wenselijkheden voor de verkeersinfrastructuur in de Markerwaard.

67 p.
bijl., fig., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1987-8 Cds)
Met samenvatting
Met lit. opg.