Wave-measuring by means of the "Integrator"

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Hydrometrische Afdeling

1954

[12] p.
With ref.
Report (WWKZ) HY-054