Watervogeltellingen in het benedenrivierengebied in 2018/19

V. de Boer, R.Slaterus, T.J. Boudewijn ; SOVON Vogelonderzoek Nederland en Bureau Waardenburg
Nijmegen, Culemborg : SOVON
2020

46 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat
ISSN: 2212 5027
Sovon-rapport 2020/10
RWS-rapport BM 19.24