Watervogeltellingen in het benedenrivierengebied in 2016/17

V. de Boer, R.Slaterus, T.J. Boudewijn ; SOVON, Bureau Waardenburg
Nijmegen : SOVON
2017

50 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
ISSN: 22125027
Sovon-rapport 2017/62
RWS-rapport BM 17.29