Watervogels in Nederland 2017/2018

M. Hornman (etc.) ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & L. Soldaat
Nijmegen : SOVON
2020

[158] p.
RWS-rapport BM 19.18
Sovon rapport 2020/01
In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BIJ12 en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
ISSN 2212-5027