Watervogels in Nederland 2016/2017

M. Hornman, F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden, P. van Els, A. van Kleunen ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep ; L. Soldaat
Nijmegen : SOVON
2019

162 p.
bijl., ill.
SOVON-rapport ; 2019/01
RWS-rapport BM 19.01)
Met lit.opg.
De meetnetten watervogels en slaapplaatsen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)