Watervogels in IJsselmeer en Markermeer : seizoensverslag 2005/2006

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), S. van Rijn
Lelystad : RWS RIZA
2006

Tussenrapportage van de integrale watervogeltellingen van het IJsselmeergebied. Aandacht wordt besteed aan de getalsontwikkeling en verspreiding van 19 watervogelsoorten die elke maand geteld zijn in de periode juli 2005-juni 2006. Deze 19 basissoorten zijn onderverdeeld in bodemfauna-eters, viseters en planteneters.

65 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.